--> .

Pembelajaran 1 Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Baik


Pembelajaran 1
Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Baik
tahukah kalian, siapakah yang mempunyai ilmu itu?
Allah Swt lah yang memiliki ilmu, Allah disebut AL-alim yang artinya maha mengetahui atau maha berilmu. Ilmu Allah Swt sangat - sangatlah luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita yang sudah tertulis dan ada yang tidak di berikan secara tidak tertulis, Yang tertulis adalah kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya.
selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Swt, yang tertulis iyalah Al-Qur'an.
Al-Qur'an dapat kita pelajari dengan cara membiasakan membaca tartil, mempelajari artinya dan memahami kandungannya. Mari kita membaca Al-Qur'an dengan tartil ayat - ayat berikut ini :

1. Membaca Surah Ar-Rahman 55:33
2. Membaca Surah Al-Mujadalah 58: 11

Pembelajaran 1
Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Baik

    isi kandungan surah ar-Rahman 55:33 sangat cocok untuk kita pelajari karena didalam ayat ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda - benda langit, Dengan mempelajari  ilmu pengetahuan kita dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat - sekat yang selama ini belum terkuak,,,Hebat bukaaaan?????
 Manusia diberi potensi oleh Allah Swt. Berupa akal dan fikiran, Akal ini harus terus di asah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia mampu mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dan manusia juga dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik
Nabi Muhammad saw, Bersabda :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel