--> .

Latihan Soal Agama Iman Kepada Kitab Suci Al-Quran - SD KELAS 5

 Latihan Soal Agama Iman Kepada Kitab Suci Al-Quran

Rangkuman tentang " Iman Kepada kitab suci Al-Quran"
 • percaya dengan sepenuh hati pada kebenaran isi Al-quran merupakan rukun iman ketiga.
 • Al-quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.
 • Al-quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan dan sebagai penutup semua kitab suci yang pernah diturunkan.
 • Isi Al-quran meliputi aqidah, ibadah, syariah,muamalah, dan kisah pada zaman dahulu.
 • A-l-quran diturunkan pertama kali pada 17 Ramadhan tahun 41 Fiil ( gajah ).
 • Al-quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6666 ayat.


A. latihan soal tentang " Iman Kepada kitab suci Al-Quran "

1. pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad adalah mAlaikat....
   a. jibril
   b. izrail
   c. mikail
   d. israfil

2. Al-quran itu merupakan kempulan.....
   a. sabda rasul
   b. cerita sejarah
   c. wahyu Allah swt
   d. hadis nabi

3. membaca Al-quran hendaknya diawali dengan....
   a. zikir dan doa
   b. istighfar dan doa
   c. taawudz basmallah
   d. tahlil dan tahmid

4. zat yang memelihara keaslian Al-quran sampai akhir zaman adalah....
   a, nabi
   b. rasul
   c. malaikat
   d. Allah swt

5. Al-quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman bagi....
   a. semua manusia
   b. orangislam saja
   c. bangsa Arab
   d. orang mukmin saja


B. Isilah dengan jawaban yang tepat!

 1. Kitab suci umat islam adalah...
 2. Sumber peraturan dalam agama islam terdapat dalam.....
 3. Al-quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw secara.....
 4. Ayat-ayat Al-quran  diturunkan kepada Nabi Muhammadsaw selama.....
 5. Peristiwa turunnya Al-quran pertama kali diperingati sebagai hari.....
 6. Wahyu pertama  terdapat dalam surat...
 7. Mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad saw adalah...
 8. surat/ayat Al-quran  yang diturunkan di Mekkah disebut.....
 9. Al-quran disebut juga " Al-Furqan' artinya....
 10. nuzulul Al-quran diperingati setiap tanggal.....

C. jawablah dengan singkat dan tepat!
 1. sebutkan isi kandungan Al-quran!
 2. berapa lamanya Al-quran itu diturunkan?
 3. mengapa Al-quran dikatakan sebagai kitab suci penyempurna?
 4. sebutkan tata cara / adabmembaca Al-quran?
 5. kepada siapakah Al-quran itu diturunkan?

D, tugas

  Diskusikanlah dengan temanmu tentang al-quran akan terpelihara sepanjang masa! laporkan haasil diskusimu kepada bapak/ibu guru agama!

  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel